பயணத்தில் கஸர் செய்தல்

எவ்வளவு தொலைவு பயணம் செய்தால் நான்கு ரக்அத் தொழுகைகளை இரண்டு ரகத்களாகத் தொழும் சலுகை உண்டு? எத்தனை நாட்கள் இச்சலுகையைப் பயன்படுத்தலாம்? தொழுகைகளை எவ்வாறு எந்த தொடரின்…

மரணம் பற்றிய தேடல்

யாதுமாக இல்லாமல் இருந்த பிறவியின் தேகத்தில் உயிரொன்று ஒன்றிவிட உயிரினமாய் அலைகிறதே மானிடம் வையகத்தில் நிச்சயமாய் சுவைக்குமே மரணத்தின் சுவையை… மானிட உடல் ஓருயிரின் சொந்தமா பல்லுயிர்க்…

7 இஸ்லாமிய சட்டக்கலை அறிஞர்கள்

மதீனாவில் சமகாலத்தில் வாழ்ந்த தாபிஊன்களில் எழுவர் பெரும் புகஹாக்களாக திகழ்ந்துள்ளனர். அவர்களது பெயர்கள் பின்வருமாறு: ஸஈத் இப்னுல் முஸய்யப் அல்காஸிம் இப்னு முஹம்மத் உர்வத் இப்னுஸ் ஸுபைர்…

1600 முதல் 1985 வரை போர்வை பள்ளி வரலாறு

சலசலத்து ஓடும் அழகு மிகு நில்வள கங்கைத் தீரத்தில் தலைநிமிர்ந்து நிற்பது தான் “போர்வை முஹியந்தீன் பள்ளிவாசல்” அழகுக்கு அழகூட்டும் எழிலான பக்தாதிய கலை அம்சத்தை உள்ள்டக்கி…

WhatsApp chat
Cart
Your cart is currently empty.
%d bloggers like this: