சப்பாத்து

எங்களது கன்னி சிறு முயற்சியை உங்கள் முன் குறுந்திரைப்படமாக முன்வைக்கிறோம். ஏலவே குறிப்பிட்டபடி இது என்னால் எழுதப்பட்டு “பூ முகத்தில் புன்னகை” சிறுகதைத் தொகுப்பில் இடம்பெற்ற “சப்பாத்து”…

இதுவும் காதலே!

குறுந்திரைப்படம் இலங்கை தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழக மாணவன் ரஷ்லி நவாயிஸ்  இன்று (27) தனது கன்னி முயற்சியால் “இதுவும் காதலே”  எனும் குறுந்திரைப்படத்தை  சிங்கள மொழியிலான விளக்கத்துடன் வெளியிட்டுள்ளார்…

WhatsApp chat
Cart
Your cart is currently empty.
%d bloggers like this: