குரங்கு மனசு பாகம் 59

இங்கனம் இரண்டாவது குழந்தையைக் கண்டு, வீடு வரும் போது தன் மாமியாரைக் காண வேண்டுமென்ற சர்மியின் விருப்பும், அங்கு நடந்த அசம்பாவிதங்களும் இருவர் உள்ளங்களையும் வதைத்துக் கொண்டிருந்தன….

குரங்கு மனசு பாகம் 57

இப்படியே ஒன்றிரண்டாய் மாதங்கள் பறந்தோட சர்மியில் நிறைய மாற்றங்கள். ஆரம்பம் முழுவதும் வாந்தியும் மயக்கமுமாய் காலம் கடாத்தியவள் உடல் பருமன் அதிகரித்து, அழகு குறைந்து, பார்க்கப் பாவமாய்…

WhatsApp chat
Cart
Your cart is currently empty.
%d bloggers like this: