உணர்ந்திடும் ரமழான் எளிமையின் பெருநாள்!

கோடிகோடியாய் உயிர்கள் சாகின! கொடிய கொரோனா கொடூரமாகின வைரஸ் கண்டு வையகம் கலங்கின வைரல் மெசேஜ்கள் வதந்திகள் சொன்னன முடங்கி கிடந்தோம் அடங்கி நடந்தோம் புலனே காணாத…