கண்டி மாவட்ட மக்கள் யாருக்கு வாக்களிக்க வேண்டும்.

இன்றைய சூழ்நிலையில் முஸ்லிம் சமூகத்திற்கு அரசியல் ரீதியாகத் தலைமைத்துவத்தை வழங்குவதற்கு தகுதியானவராக ரவூப் ஹக்கீம் திகழ்வதை கடந்த கால சம்பவங்கள் சான்று பகிர்கிறது. ரவூப் ஹக்கீம் ஒரு…