நல்லெண்ணம்

நாம் ஒவ்வொருவரும் செய்யும் மிகப்பெரிய தெரியாத தவறு ஒருவரின் வெளித்தோற்றத்தை வைத்து இவர் நல்லவர், கெட்டவர் என்று தீர்மானித்து நமக்குள் வைத்துக் கொண்டு இரட்டை வேடம் பூண்டு…

இருப்பதனால்

ஏமாற்றங்கள் வலிக்க வில்லை இழப்புக்கள் பழகிப்போனதால் பிரிவுகள் வலிக்க வில்லை தனிமைகள் துணை இருப்பதால் கண்ணீர் கடல் வற்றவில்லை சோதனைகள் ஊற்றெடுப்பதால் நிஜங்கள் வலிக்க வில்லை கற்பனைகள்…

கோரோனாவும் தடையில்லை

நம் தினத்தில் நமக்காய் சாதிக்க நினைப்பவனுக்கு தடைகள் ஒரு சதி அல்ல.. கவி பாடும் கவிஞர்களுக்கு காவியால் கவி கொண்டு போற்றுகின்றேன் ஊட்டுகின்றேன் சுவை ஊட்டுகின்றேன் எழுத…

அவர்

நான் முதல் அறிமுகப்பட்டது அவரிடம் தான் என்னை நெஞ்சோடு அனைத்திட என் அன்னை…. நான் பார்க்கா உலகம் நீ பார்க்க வேண்டும் என தோளில் சுமந்தவர் அவர்…….

மீண்டும் அந்த குரலுக்காய்……

உலகமே ஆழ்ந்து துயிலும் இரவின் மௌனத்தை செவிமடுத்திருக்கிறாயா? நான் செவிமடுத்திருக்கிறேன் நட்சத்திரங்கள் கண்சிமிட்டிப் பேசிக்கொண்டு இருக்கும் இரவு வேளையில் காற்றின் ஓலத்திற்குள் புதைந்திருக்கும் பெருந்துயரை உணர்ந்திருக்கிறாயா? ஆம்…

எது ஊனம்?

ஊனம் எது என்று உணர்வாய் சொல்ல இது என் உணர்வலைகள் நான் கண்ட ஊனத்தின் சில அடிப்படையில் எத்தனிக்கின்றேன் நீ உலகைக் கண்கொண்டு அதில் இயற்கையை ரசிக்கிறாய்…

பொறுமைக்காரி

விதி மீதான பேராசையால்…. காலங்கள் கடந்து போகின்றது அவளும் காலத்தைகடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறாள் விதி ஒரு நாள் மாறும் என்று.. கறுப்பு இராக்கள் தினமும் விழி…

WhatsApp chat
Cart
Your cart is currently empty.
%d bloggers like this: