வாசிப்பை நேசிப்போம்

வாசிக்கக் கற்றுக்கொள்கின்றவன் வாழவும் கற்றுக்கொள்கின்றான். வாசிப்பு மனிதனின் சிந்தனையை விசாலமாக்குவதுடன், ஒரு நல்ல மனிதனை உருவாக்கும். நல்ல மனிதன் நல்லதொரு சமுதாயம் படைப்பான். படிக்கும் நற்கருத்துகளும் “பசுமரத்தாணி…

விடையளித்தான் றப்பு

ஆயிஷா பிரமல்யமான வியாபாரி ஒருவரையே திருமணம் செய்து நான்கு குழந்தைகளையும் பெற்றெடுத்தாள். கணவர் நேர்மையானவராயினும் கஞ்ஞத்தனணுடையவர், சொத்துகளில் ஆசைமிக்கவர். எனவே ஆயிஷாவின் தந்தையிடம் மேலும் சொத்துக்களை தரும்படி…

தாய்மார்களும் ஈமானும்

“நிச்சயமாக அல்லாஹ் பொறுமையாளர்களுடன் உள்ளான்” என்ற இறைவசனத்திற்கு அமைய மனித வாழ்வில் பல்வேறுபட்ட கஷ்ட, நஷ்டங்களும், இன்னல், இடைஞ்சல்களும், துன்ப துயரங்களும் மாறி மாறி வருவது யதார்த்தம்….

WhatsApp chat
Cart
Your cart is currently empty.
%d bloggers like this: