மாணவச் சிட்டுக்களின் மீலாத் வானொலி நிகழ்ச்சி – Youth Ceylon FM

Youth Ceylon FM வழங்கும் வார்ந்த வானொலி நிகழ்ச்சியில் இவ்வாரம் இடம்பெறுவது போர்வையூர் மாணவச் சிட்டுக்களின் உத்தம நபியின் உதய தின மீலாத் விழா நிகழ்ச்சிகள். முதல் ஒலிபரப்பு: 10:30 மறு ஒலிபரப்பு: 12:50 […]

இதயம் சுமந்து வரும் உள்ளத்து உணர்வுகள் – Youth Ceylon FM

youth Ceylon FM வழங்கும் வார இறுதி வானொலி நிகழ்ச்சியின் இதயம் சுமந்து வரும் உள்ளத்து உணர்வுகள் நிகழ்ச்சி தயாரிப்பு ஸஹ்னா ஸப்வான்       வாசகர்களின் ஆக்கங்களை வெளியிட்டு வரும் Youth […]

மீலாத் கவி மழை – Youth Ceylon FM

வார இறுதி இயங்கலை வானொலி வழங்கும் youth Ceylon FM வழங்கும் மீலாத்துன் நபி விழா கவிதைத் தொகுப்பு நிகழ்ச்சி தயாரிப்பு ஸஹ்னா ஸப்வான்       வாசகர்களின் ஆக்கங்களை வெளியிட்டு வரும் […]

Youth Technical – Youth Ceylon FM

இன்றைய நிகழ்ச்சி நிரல் தொழில்நுட்பவியல் – அம்ஜத் பெண்ணே கவிதை – ஸஹ்னா ஸப்வான் தாய் பூமி – குத்ஸ் – ஸகீனா ஸாக்கிர் அவள் – நூர் சஹிதா அறிவுக் களஞ்சியம் – […]

முஸ்லிம் சமூகத்தின் பிரத்தியேக ஊடகத் தேவையும் அடையாளம் இழக்கும் ஊடகங்களும்Open chat
Need Help