எப்படியும் எல்லாம் ஒனக்கு தானே?

யார் நீ காட்சி :- 07 களம் :- ரஞ்சித்தின் ஆபீஸ் கதாபாத்திரங்கள் :- ரஞ்சித், தேவா, ரோஷன், சிவராம் (உயர் பொலிஸ் அதிகாரி), பத்மினி (லாயர்),

Read more

கற்பனை உலகில் ரஞ்சித்

யார் நீ காட்சி :-06 களம் :- ரஞ்சித்தின் வீடு கதாபாத்திரங்கள் :- (ரோஷன், ரஞ்சித், உயர் பொலிஸ் அதிகாரி, செல்லய்யா சாஜன்) (டயரி ரோஷனின் கையில்

Read more

இந்த டயிரிய எங்கயாவது பாத்திருக்க?

யார் நீ காட்சி:- 05 களம்:- ரஞ்சித்தின் ஆபிஸ் கதாப்பாத்திரங்கள்:- ரஞ்சித், தேவா, ரமனி, கெளஷல்யா, ரோஷன், சாவித்திரி, சுந்தரம் (ரஞ்சித்தின் பொறுமை எல்லை மீறியது. தேவாவின்

Read more

அப்ப சொத்து யெதுவுமே நமமலுக்கு கெடக்காதா?

யார் நீ காட்சி :04 களம் :ரஞ்சித்தின் வீடு (ராம்னியின் ரூம்) கதாப்பாத்திரங்கள் : ரமனி, கெளஷல்யா, ரஞ்சித், சாவித்திரி (இவ்வாறு நாட்கள் கடந்து செல்கையில் ரஞ்சித்

Read more

தேவாவின் இறுதிக் கடிதம்

யார் நீ காட்சி :03 களம் :ரஞ்சித்தின் வீடு ரஞ்சித்தின் ஆபிஸ் கதாப்பாத்திரங்கள் : ரமனி,சாவித்திரி (வீட்டு வேலைக்காரி) தேவா, சுந்தரம் (காவலாளி) நாட்கள் கடந்து செல்கையில்

Read more

ஒரே ஒரு ஸைன் பண்ணு

யார் நீ காட்சி :- 02 களம் :- ரஞ்சித்தின் ஆபிஸ், ப்ரைவட் ஹாஸ்பிடல் கதாபாத்திரக்கள்:- ரஞ்சித், தேவா, ரோஷன் (ரஞ்சித், தேவா இருவரினதும் நண்பன்), ரமனி,

Read more