இது உலக முடிவா?

தடம் புரண்ட கடல் பகுதி 02 இதுவரை கதை: ஒரு கல்யாண வைபவத்தில் கலந்து கொள்வதற்காக காலி நோக்கி போய்க் கொண்டிருந்தேன், சனநெருக்கடிமிக்க அந்த நாளிலே ஒரு

Read more

நாணா இங்கு என்ன நடந்திருக்கும்?

தடம் புரண்ட கடல் பகுதி 01 2004 ஆம் ஆண்டிலே நான் வில்வத்தை எனும் ரயில் நிலையத்தில் பணிபுரிந்த காலகட்டத்திலே என் வாழ்வில் நான் முகங்கொடுத்த முக்கியமான

Read more