புலமைப் பரீட்சை

பிள்ளை வளர்ப்பில் நாம் விடும் தவறு. ‘’உங்களுடைய குழந்தைகளை ஏழு வயதில் தொழுகையைக் கொண்டு ஏவுங்கள். அவர்களுக்கு பத்து வயதானால் அடித்து தொழவையுங்கள். மேலும் அவர்களை படுக்கையை

Read more

கிந்தோட்டை கலவரம் – ஓர் அலசல்

நான்கு கிராம சேவகர் பிரிவுகளைக் கொண்டமைந்த, சிங்களக் குடும்பங்கள் உட்பட சுமார் 2000 குடும்பங்கள் வாழும், சுற்றி வர சிங்களப் பிரதேசங்களை சூழமைந்த, ஏனைய ஊர்களோடு ஒப்பிடுமிடத்து

Read more

யானைகளின் தொல்லைகளுக்கு யானைகளை அழிக்காமல் நிரந்தரமான ஓர் தீர்வு

உங்களை பற்றிய அறிமுகம் எனது பெயர் எஸ்.எம்.ஏ.  அஸீஸ். புத்தளம் பொன்பரப்பி கரைதீவை சேர்ந்தவன். முன்னால் மிருக வைத்திய நடத்துனராகவும் பின்பு பிரதேச உதவி விவசாய பணிப்பாளராகவும்

Read more

வெள்ளத்தடுப்பு அணைகள்

பட்ஜட் 2ம் வாசிப்பில் வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்டோர் எதிபார்க்கும் நிரந்தர தீர்வுகள்.இம்முறை பட்ஜட்டில் வெள்ளப்பெருக்கு  தடுப்பு பொறிமுறைகளுக்கு சுமார் 49௦௦ மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. என்றாலும் இதில் (2017) இவ்வாண்டு

Read more