இஸ்லாத்திற்கு எதிரான, இனவாத தீச்சுவாலை இயற்கை சீற்றத்தால் அணைப்பு

  ‘(அவர்களும்) சூழ்ச்சி செய்தனர். (அதற் கெதிராக) அல்லாஹ்வும் சூழ்ச்சி செய்தான். அல்லாஹ் சூழ்ச்சியாளர்களில் மிகச் சிறந்த வனாவான்.’ (அல்குர்ஆன்-3:54) நல்லாட்சி அரசில் முஸ்லிம்கள் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட

Read more

தெற்கில் தொடர்ந்தும் சீரற்ற காலநிலை

நாட்டில் ஏற்பட்ட தாழ் வளிமண்டல குழப்பம் காரணமாக தொடர்ந்தும் மழை பெய்த வண்ணம் உள்ளது. இதனால் நில்வள கங்கை பெருக்கெடுத்துள்ளது. மேலும் பாணந்துகம ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்கும் நீரில்

Read more