ஸாதாத் மகா சபைக் கூட்டறிக்கை

மாறை/ கொடபிடிய ஸதாத் மகா வித்தியாலயத்தின் வருடாந்த மகா சபைக் கூட்டம் கடந்த (18.02.2018) ஞாயிற்றுக் கிழமை பாடசாலை பிரதான மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது. இக் கூட்டத்திற்கு, பாடசாலை

Read more

கணித மேதைக்கு வாக்களிப்போம்

நாங்கள் இதுவரை அரசியல் வாக்குகளுக்காக பதிவுகளை இட்டோம். Youth Talent இல் இறுதி சுற்றுக்கு தெரிவாகி நாவலப்பிடியைச் சேர்ந்த நிஸ்பான் என்பவருக்கான vote no வந்துள்ளது. ITN<space>YWT<space>

Read more