அடுத்த தேர்தலை நோக்கி இன்றைய ரமழான்

இன்றைய பதிவு இம்முறை ரமழானில் இடம்பெற்ற சில விடயங்களை அலசி ஆராய்வதாகும். முஸ்லிம்கள் நற்கருமங்களில் அதிக ஈடுபாடு காட்டி இறையச்சம் உள்ளவர்களாக மாறுவதற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள ரமழானில் இம்முறை

Read more