போட்டியோடு போட்டியிட நீங்கள் தயாரா?

BINTH AMEEN BA ( SEUSL) SLTS கோவிட் காலமதில் பாடசாலைகள் மூடப்பட்டு எல்லோரும் வீடுகளிலேயே அடைபட்டுள்ளதால் போட்டிகள் முடிவிலியாக வந்தவண்ணமே இருக்கின்றன.போட்டிகள் உண்மையில் நல்லவிடயமாய், திறமைகளுக்கு களமாய் இருந்தாலும் இன்றைய போட்டிகள் வெறும் பெயருக்காக நடாத்தப்படுபவையாக இருக்கின்றது என்பதே கவலைக்கிடமான செய்தியாகும். தற்கால போட்டிகள் திறமைகளை வெளிக்கொண்டுவர வழியமைக்கின்றதா என்றால் உண்மையில் கேள்விக்குறிதான். ஏனெனில் அவை திறமையை திரைநீக்கம் செய்ததோ, இல்லையோ லைக்களுக்கும் (like ,subscribe) சப்ஸ்கிரைப்களுக்குமே முன்னுரிமையளிக்கின்றன. இது உண்மையில் அவசரமாய் சீர்திருத்தம் செய்யப்படவேண்டிய …