அரசிடம் உள்ள பணமும் இல்லாத பணமும்

இப்னு அஸாத் மொட்டுவை நேராக்க கிராமத்துடன் உரையாடலுக்கு 7,124 கோடி, ஆனால் ஆசிரியர் சம்பளம் கொடுக்க பணம் இல்லை. எண்ணெய் கடனை தீர்க்க பணம் இல்லை. ஆனால் கடன்பெறுவதற்கு கம்மன்விலவுக்கு 3552 கோடி கமிஷன் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அரசாங்கத்திடம் உள்ள பணம் தொடர்பிலும் இல்லாத பணம் தொடர்பிலும் பல ஆவணங்களுடன் விளக்கமொன்றை சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டுள்ளார். கிராமத்துடனான உரையாடல் கிராமத்திற்கு பணம் விநியோகிக்க அரசு தயாராக உள்ளது. அது ஒரு தேர்தல் அருகே வரும் என்பதற்கான …