காதல்தானா இது

admin

காற்றலைத்து வந்த தூசுகள்
எல்லாம் கண்களில் புகுந்த போதும்
கலங்காத விழிகள் கொண்டவன் நான்

வியப்போடு நிற்கிறேன்
என் விழி தேடி வந்தவளை
விரட்டி விட்ட நிமிடங்கள்
தந்த காயங்கலால் கண்கலங்கியதும்
மையல் வந்து மனதை தாக்கியதும்
மெய்யாய்த் தோன்றியது
காதல்தானா இது என்று

கண்ணெதிரில் காற்றாய் கடந்து செல்கிறாள்
நீரூற்றாய் நிரம்பி வடிகிறது என் காதல்
இரு முகம் காட்டும் கண்ணாடியாய் மனம்
உன் மறுமுகம்தான் அவள் என்கிறது

உண்மையாய் இது காதல்தானா
அவளருகில் உதட்டினைத் தாண்டி
மொழிகள் கூட
வெளிவரத் தயங்குகின்றதே
இதுதான் காதலோ

கவியிதழ் காதலன்
ஐ.எம்.அஸ்கி
அட்டாளைச்சேனை -08

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Open chat
Need Help