உன் நினைவுகள் முள்ளாகி கண்கள் குளமாகுதே

admin

வின்னிருந்து விரண்டோடும்
மின்னலாய் பெண்ணே
உன்னிலிருந்து விரண்டோடியது
என் காதல்
உன் நினைவுகள் உள் நுழைவதால்
முட் சுவடுகள்தான்
பாதங்களாய் பதிவாகின்றது

என் விரல் இடுக்கில்
பற்றிடும் உன் ஐவிரல் கேட்டேன்
என்னை சுவர் இடுக்கில்
தள்ளிவிட்டுச் சென்றாய்
கண்கள் குளமாகி
உள்ளம் கணமாகி
காத்திருக்கிறேன் உனக்காகவே

இருண்ட வானில்
தொலைந்து போன நிலவாய்
நீ இருந்த நிமிடங்களை
எனக்குத் தந்து போனாய்
மொழிகள் இருந்தும்
மௌனம் கொண்டுதான்
விழிகள் விம்பி அழுகிறது

உன் நினைவுகள்
முள்ளாகி முடக்கி விட்டது என்னை
கண்கள் குளமாகியும்
காத்திருக்கிருக்கிறேன்
காதலியாக கண்ணெதிரில்
தோன்றுவாய் என்ற
மூட நம்பிக்கையோடு

கவியிதழ் காதலன்
ஐ.எம்.அஸ்கி
அட்டாளைச்சேனை-08

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Open chat
Need Help