கண்ணிலே வைத்து பெண்மை போற்று

admin

பெண் தேகம் கண்டதும்
கண் மோகம் கொள்வது எதற்கு
சிறுதேகம் என்று என்னாமல்
சீரழிந்திடும் சிறுமிகூட பெண்தானே

கர்வம் திறந்து கணவனை மதிக்கிறாள்
கட்டியவன் கரைசேர கட்டிலிலே தவிக்கிறாள்
மெட்டெடுத்து பாடிய காலம் விட்டு
மெதுவாக கதைக்கிறாள்
தொட்டணைத்த தோழமை விட்டு
தொலைதூரம் இருக்கிறாள்

கண்ணிலே வைத்து பெண்மை போற்று
பெண்ணினம்தான் பேருலகின் பெருமூச்சு

மென்மேனி கொண்டும்
கடுஞ்சொல் தாங்குபவள்
மெழுகென உருகியே
பிள்ளை கணவன்தான் வாழ்க்கை என்று
கனவுகளை களைப்பவள்

பெண்ணிற்கும் இலக்கணமுன்டு
பெண்மையே ஒரு இலக்கணம் என்பதால்
தேவையில்லை அந்த வரிகளும்
இங்கு…

கவியிதழ் காதலன்
ஐ.எம்.அஸ்கி
அட்டாளைச்சேனை-08

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Open chat
Need Help