கொரோனாவே நீ வென்று விட்டாய்

Advertisements

உன் நாமம் கேட்டு பயந்தோம் நாம்
உனை அழிக்க பலவும் செய்தோம் நாம்
ஆனால் நீயோ கைகோர்த்துக் கொண்டாய்
நம்முடன் வாழ பழகிக் கொண்டாய்

சமூக இடைவெளி பேண வைத்தாய்
குடும்ப பாசத்தை புரிய வைத்தாய்

நீயோ மனிதனை தூரமாக்கினாய்
ஆனால் இறையோனை நெருங்கச் செய்தாய்

கல்விக் கூடங்களை மூட வைத்தாய்
கச்சிதமாய் அறிவுக் கண்ணை திறந்து வைத்தாய்

நீயோ தனிமையை போதித்தாய்
சாதி பேதத்தை மறந்தாய்

நேரம் மறந்து ஓய்வை இழந்து
கதிகலங்கிய மாந்தருக்கு
நிமிடத்தின் நிம்மதியை
ஊக்கத்துடன் ஊட்டினாயே

நீயோ வீண்செலவை குறைத்து விட்டாய்
உழைப்பின் மகிமையை உணர்த்தி விட்டாய்

பணத்திமிரை உடைத்தெறிந்தாய்
வறுமைக்கு விளக்கமளித்தாய்

நீயோ உலகம் கடந்து வந்தாய்
சுற்றுச் சூழலை சுத்தப்படுத்தினாய்
ஓசோனையும் தூய்மைப்படுத்தினாய்

விடுதியாய் நம்மிடம் வந்தாய்
வல்லோன் வலிமையை உணர வைத்தாய்
மறையை ஏந்த வைத்தாய்
கொரோனாவே நீ வென்று விட்டாய்.

ASMA MASAHIM
PANADURA
SEUSL

1 thought on “கொரோனாவே நீ வென்று விட்டாய்”

Leave a Reply

%d bloggers like this: