பக்ரீத் திருநாள்

Advertisements

ஹஜ்ஜுப் பெருநாள் தியாக திருநாள்
மக்கா மண்ணில் தவாப் செய்ய
இஃராம் ஆடையோடு புறப்படும்
ஹாஜிகள் கூட்டம்

இப்ராஹீம் நபியின் உறவுகள் செய்த தியாகம்
இஸ்மாயில் நபி தியாகங்கள் பல செய்து
தியாகத்தில் வந்தது இந்த ஹஜ்ஜுப் பெருநாள்

பால் சுரக்கும் மார்புகளோடு பாலைவனத்தில்
இறைவனுக்காக தஞ்சம் புகுந்த பெண்மணி
மார்பகங்களில் பாலின்றி தன் குழந்தைக்குக்
பசியாற்ற தவிக்கும் வேளையில்
வறண்டு கிடந்த பாலைவனத்தில்
எடுத்த ஓட்டம் ஸபா மர்வா மலைகளுக்கு
அங்கும் இங்குமாய் தொங்கோட்டம் ஓடிய
அன்னையின் தியாகம் இன்று
உலக முஸ்லிம்களுக்கு வணக்கமாயிற்று

இன்று ஸம்ஸம் நீராய்
ஆயிரம் பேர் ஒன்று கூடி இறைத்தாலும்
ஒரு சொட்டு நீர் குறையாத நீர் ஊற்று
பாலைவனத்தில் அற்புதமாய்

ஹஜ் எனும் கடமையும் அரியதாய் நிறைவேற்று
அன்று பிறந்த பாலகனைப் நீயும் மாறு விடுவாய்

இஸ்லாம் போதிக்கும் கடமைகள்
இறுதி கடமையாய் இறைவன் கொடுத்த
பணமும் உடல் பலமும் உள்ளோருக்கு
ஹஜ் எனும் தியாகத்தின் சரித்திரம்
பார்த்திடும் கடமையாய்

மனிதர்களின் தியாகங்களை பார்த்து
வியந்து போகிறோம் மக்களுக்கு
ஹஜ் எனும் கடமை வந்த சரித்திரம் சொல்லுங்கள்
தியாகம் என்றால் என்னவென்று புரிந்திட

தன் தவமிருந்து பெற்ற குழந்தையை கூட
படைத்த வல்ல அல்லாஹ்வுக்காய்
யாகம் செய்யத் துணிந்த
சரித்திரம் சொல்லுங்காள்

தியாகத்தில் கிடைத்த திருநாளாம்
ஹஜ்ஜு பெருநாள்
ஈடேற்றமும் இன்பமும் பெற்று
இறைவனின் பொருட்டால் கொண்டாடுவோம்
இந்த திருநாளை

இனிய ஹஜ்ஜு பெருநாள் வாழ்த்துக்கள்

கவிதை காதலன்
அக்குறணை லஷாட்

Leave a Reply

%d bloggers like this: