அதிசயப்பிறவி அவள்

 மௌனத்தால் மரணத்தையும்
புன்னகையால் புது வாழ்வையும்
அவளால் மட்டுமே தரமுடிகிறது
என் காதல் தேசத்தில்
நான் நேசம் கொள்ள
ஆசை கொள்கிறேன்
அது வேசம் வென்று பாசத்தை வெளிக்காட்டிவிடும் அளவுக்கு

எளிதானவைதான் அவள்
புன்னகைகள்
என்று நினைத்தேன்
ஆனால் அவை
என்னை எழிலாக்கியபோதுதான்
புதிரானவை என்றே புரிந்தேன்

மெலிதான வார்த்தைகள்
கொண்டு என்னை
மெழுகாக எறியச் செய்யும்
அவளும் ஒரு அதிசயப் பிறவிதான்

கவியிதழ் காதலன்
ஐ.எம்.அஸ்கி
அட்டாளைச்சேனை -08

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Open chat
Need Help