விதியின் நிழலில்

எதிர்ப்பார்ப்புகள் ஏமாற்றங்களாகி
என் வாழ்க்கை பக்கங்களை
கிறுக்கியும் கிழித்தும் போனதால்

சில காலமாக திறக்கப்படாத
புத்தகத்தை தூசி தட்டி படிக்கையில்
கண்ணீரால் என் எழுத்துக்களும்
கலங்கிப் போனது

மிஞ்சிய பக்கங்களை
எழுதாமலேயே விட்டதால்
பல பக்கங்கள் வெறுமையாய் கிடக்க

எதிர்ப்பார்க்காத நேரத்தில்
எதேக்சையான எழுதுகோல்கள்
என் கைப்பிடியில்
எழுதிப் பார்க்கையில்

எங்கெங்கோ செல்லும் கை எழுத்து
என்றாலும் எழுதப் பிடிக்கிறது
எங்கே முற்றுப்புள்ளி
வைத்து விட்டேனோ
அங்கிருந்து ஆரம்பித்தேன்

என் வாழ்க்கை புத்தகத்தை
எழுதும் போது மை தீருமா
என தெரியவில்லை

தீர்ந்தாலும் எழுதுவேன்
இது தான் விதியின்
விளையாட்டு என்று
விதி விளையாடுமா?

Noor Shahidha
SEUSL
Badulla

Leave a Reply

Your email address will not be published.