முருத்தெட்டுவே தேரரிடமிருந்து சான்றிதழைப் பெற மறுத்த பல்கலை பட்டதாரிகள்

கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் சம்பிரதாய பட்டமளிப்பு விழாவின்போது, கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தர் பதவிக்கு முருத்தெட்டுவே ஆனந்த தேரரை நியமித்தமைக்கு ஆசிரியர் சங்கங்கள் மற்றும் கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் பிரதான மாணவர் ஒன்றியம் என்பன தமது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். முருத்தெட்டுவே ஆனந்த தேரரிடமிருந்து சான்றிதழைப் பெற சிலர் மறுத்துள்ள  நிலையில், மாணவர்கள் சில் கைகயில் கறுப்புப் பட்டியை அணிந்து பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்துகொண்டுள்ளனா். முகாமைத்துவ பீடம் மற்றும் நிதி ஆசிரியர் சங்கமும் (FMFTA) இந்த நிகழ்வைப் புறக்கணித்துள்ளன.

நேற்று (18.12.2021) இப்பட்டமளிப்பு விழா ஆரம்பமானமை குறிப்பிடத்தக்கது.