கண்டி மாவட்ட மக்கள் யாருக்கு வாக்களிக்க வேண்டும்.

இன்றைய சூழ்நிலையில் முஸ்லிம் சமூகத்திற்கு அரசியல் ரீதியாகத் தலைமைத்துவத்தை வழங்குவதற்கு தகுதியானவராக ரவூப் ஹக்கீம் திகழ்வதை கடந்த கால சம்பவங்கள் சான்று பகிர்கிறது. ரவூப் ஹக்கீம் ஒரு அரசியல் கட்சியின் தலைவர் மாத்திரமல்ல. ஒரு […]

%d bloggers like this: