இனியும் தொடரட்டும்.

கொத்துக் கொத்தாய்- உயிர்களைக் கொன்று குவித்த கொடிய கொரொனாவே. இலங்கையில் மட்டுமல்ல இங்கிலாந்து  இந்தியாவென இதர பல இடங்களிலும் இன்னலையும் இடுக்கணையும் அள்ளியிறைத்த அற்ப உயிரி கோவிட் 19 ஏ நீ விட்டுவைத்த வீரங்கள் பல கற்றுக்கோடுத்த பாடங்கள் பற்பல சுட்டிக்காட்டிய சூட்சுமங்களோ இன்னும்பல கோவிட் 19 ஏ நீ குடும்பமாய்க்கூடி நின்று பாசங்கொள்ள நேசமாய் இறையன்பினில் இனித்திட இலகுவாய் இசைவாக்கினாய் ஓயாமல் சோராமல் ஓடியோடி உழைத்திட்ட உழைப்பெனும் கடிகாரத்திற்கு இளைப்பாறக் களமமைத்தாய்.. பட்டினியால் படுத்துறங்கும் பக்கத்து … Read more

%d bloggers like this: