இன்னும் எவ்வளவு தூரம் பயணிக்கப் போகிறாய்?

உயிர்கொல்லி கொரோனாவே! உலகைச்சுற்றி வந்த உன் பயணம் போதாதா? நீ இன்னும் எவ்வளவு தூரம் பயணிக்கப் போகிறாய்? மனிதர்களின் உடலில் நுழைந்து விளையாடும் உந்தன் விந்தையான விளையாட்டிலிருந்து

Read more

ரமழான் வசந்தமே!

வருடத்தின் வசந்தமே! வல்லவன் ரஹ்மான் உவந்தளித்த புனித மாதமே! வருடம் ஒரு முறை வந்திடுவாய்! வசந்தம் பரப்பிச் சென்றிடுவாய்! உள்ளக் கறைகள் அகற்றிடுவாய்! கல்பில் ஒளியை ஏற்றிடுவாய்!

Read more

விமர்சனம்

விமர்சனம் என்பது பக்கசார்பற்றதாக இருக்க வேண்டும். விமர்சிக்கப்படும் விடயத்தில் உள்ள நல்லது கெட்டது பரஸ்பரம் பாராது நாகரீகமான முறையில் சுட்டிக்காட்டப்படல் வேண்டும். விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகும் விடயத்தில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள்

Read more

எனக்கான நீ

வா தோழி தோழி… அன்புத் தோழி உனக்குள்ளும் எனக்குள்ளும் ஏகப்பட்ட ஒற்றுமைகள் உருவிலும் கருவிலும் கருத்திலும் பண்பிலும் குணத்திலும் ”இரண்டும் ஒன்று” நாம் உன்னைப் பிரிந்த பின்பு

Read more

ஒன்றுபட்டு பிரார்த்திப்போம்

21 ம் நூற்றாண்டில் இருண்ட யுகம், பல இயற்கை, செயற்கை அழிவுகளை கொண்டதாய் ஆரம்பமாகியது. January 2020 முதல்கோனல் முற்றும் கோனல் என்ற பழமொழி நினைவுக்கு வருகின்றது

Read more