இன்னும் எவ்வளவு தூரம் பயணிக்கப் போகிறாய்?

உயிர்கொல்லி கொரோனாவே! உலகைச்சுற்றி வந்த உன் பயணம் போதாதா? நீ இன்னும் எவ்வளவு தூரம் பயணிக்கப் போகிறாய்? மனிதர்களின் உடலில் நுழைந்து விளையாடும் உந்தன் விந்தையான விளையாட்டிலிருந்து நமக்கு விடிவு கிடைக்காதா? மனிதர்களில் தொற்றி […]

ரமழான் வசந்தமே!

வருடத்தின் வசந்தமே! வல்லவன் ரஹ்மான் உவந்தளித்த புனித மாதமே! வருடம் ஒரு முறை வந்திடுவாய்! வசந்தம் பரப்பிச் சென்றிடுவாய்! உள்ளக் கறைகள் அகற்றிடுவாய்! கல்பில் ஒளியை ஏற்றிடுவாய்! பாவங்கள் உணரச் செய்திடுவாய்! பாதகங்கள் நீக்கி […]

விமர்சனம்

விமர்சனம் என்பது பக்கசார்பற்றதாக இருக்க வேண்டும். விமர்சிக்கப்படும் விடயத்தில் உள்ள நல்லது கெட்டது பரஸ்பரம் பாராது நாகரீகமான முறையில் சுட்டிக்காட்டப்படல் வேண்டும். விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகும் விடயத்தில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் இரண்டு விடயத்தையும் பொருத்தமாக இருந்தால் ஏற்றுக்கொள்ள […]

எனக்கான நீ

வா தோழி தோழி… அன்புத் தோழி உனக்குள்ளும் எனக்குள்ளும் ஏகப்பட்ட ஒற்றுமைகள் உருவிலும் கருவிலும் கருத்திலும் பண்பிலும் குணத்திலும் ”இரண்டும் ஒன்று” நாம் உன்னைப் பிரிந்த பின்பு தானே என்னைத் தொலைத்ததை உணர்ந்தேன்! உன்னைப் […]

ஒன்றுபட்டு பிரார்த்திப்போம்

21 ம் நூற்றாண்டில் இருண்ட யுகம், பல இயற்கை, செயற்கை அழிவுகளை கொண்டதாய் ஆரம்பமாகியது. January 2020 முதல்கோனல் முற்றும் கோனல் என்ற பழமொழி நினைவுக்கு வருகின்றது 2020இல் இனிவரும் மாதங்கள் எவ்வகையான அசாத்திய […]

Open chat
Need Help