அறிஞர்களின் பொன்மொழிகள்

0 Comments

 قال الإمام ابن القيم -رحمه الله-:

فأفضل الصوم أكثرهم ذكرا لله في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله.

( الوابل الصيب (٧٥)

இமாம் இப்னுல் கய்யிம் (ரஹிமஹுல்லாஹ்) கூறுகிறார்கள்: நோன்பாளிகளில் மிகச்சிறந்தவர்கள் தமது நோன்பில் அல்லாஹ்வை அதிகம் ஞாபகம் கூர்ந்தவர்கள், தர்மம் செய்தவர்களில் மிகச்சிறந்தவர்கள் அல்லாஹ்வை அதிகம் ஞாபகம் கூர்ந்தவர்கள். (நூல்: அல் வாபலுஸ் ஸய்யிப், பக்கம்: 75)

 قال الإمام سفيان بن عيينة -رحمه الله-:

مَن صلَّى الصلوات الخمس، فقد شكرَ الله تعالى، ومَن دعَا لوالدَيه في أدبار الصَّلوات، فقد شكرَهُما .

 |[ تفسير القرطبي (٦٥/١٤) ]|

இமாம் ஸுப்யான் இப்னு உயைனா (ரஹிமஹுல்லாஹ்) கூறுகிறார்கள்: யார் ஐந்து வேளை தொழுகைகளையும் தொழுகிறாரோ அவர் அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி செலுத்திவிட்டார், யார் ஐவேளை தொழுகைகளுக்குப் பின்னால் தனது பெற்றோருக்காக பிரார்த்தனை செய்கிறாரோ அவர் அவர்களுக்கு நன்றி செலுத்திவிட்டார். (நூல்: தப்ஸீருல் குர்துபீ, பாகம்: 14, பக்கம்: 65)

ஹஸ்னி தாவூத்
(அப்பாஸி)
(BA.Hons)

Leave a Reply

%d bloggers like this: