கடைசிச் சொட்டு ஒட்சிசன்

கடைசிச் சொட்டு ஒட்சிசன்
மனிதாபினத்தை
மரணிக்கச் செய்தது
மாயிக்கத் துடிதுடித்தஉயிருக்கு
வாழ்க்கை வரம் கொடுத்தது

மனித நேயம்
இறைவனின் தீர்ப்பு
வாழ்வதற்கே வாழ்க்கை
ஆயுள் முடிந்தால்
இறப்பு நிச்சயம்
விதிவரைந்த பாதையில்
சிங்களம்
தமிழ்
முஸ்லிம்
இங்கில்லை பிரிவினைகள்.

நாச்சியாதீவு
எம். சஹ்ரின் அஹமட்

Leave a Reply

WhatsApp chat
Cart
Your cart is currently empty.
%d bloggers like this: