சுவிஸ் வங்கி நடத்திய ஓவியப் போட்டியில் முதலாம் பரிசு பெற்ற தமிழ்ச்சிறுமி

இலங்கைத் தமிழ் மக்கள் அதிகம் வாழ்கின்ற சுவிஸ் நாட்டிலுள்ள வங்கியொன்று தனது 19ஆவது ஆண்டு நிறைவையொட்டி, ஓவியப் போட்டியொன்றை கடந்த 19 ஆம் திகதி ஒஸ்ரியாவின் தலைநகரில் நடத்தியது. இசையினைத் தொடர்பாக்கி உங்கள் சொந்த அனுபவத்தை ஓவியமாக வரைதல் என்பதே இப்போட்டியின் விதிமுறையாகும். இதில், ஆர்காவ் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த அபிர்சனா தயாளகுரு எனும் ஈழத்துச்சிறுமியும் மிக அழகாக தத்துரூபமான ஓவியமொன்றை வரைந்து பரிசு பெற்றார். ஈழத்தமிழ் மக்களின் அவலங்களை தனது ஓவியத் திறமை மூலம் வெளிப்படுத்தி முதலாம் […]

உழைப்பாளி

MMM. Rizwan 377/f, Aliyar Road, Kalmunai kudy – 12

இயற்கையின் எதிரி

MMM. Rizwan 377/F,Aliyar Road, Kalmunai Kudy – 12

ரோஜா

SL. Fathima Mihara Eastern University of Sri Lanka Oluvil

வரமொன்றிக்கான தவம்

பர்ஹா நிஸாம் தரம் 10 14/3 கும்புக்கந்துரை இஹலகம்மந்த

முப்பரிமாணம்

M.M.M. Rizwan377/F,Aliyar Road,Kalmunai kudy – 12

விசுவாசம்

M.M.M. Rizwan 377/F, Aliyar Road, Kalmunai kudy – 12

கனவுகளை தேடிய பயணம்

பர்ஹா நிஸாம் தரம் 10 14/3 கும்புக்கந்துரை இஹலகம்மந்த

Pencil Art

  . Rizwan 377/F, Aliyar Road, Kalmunai Kudy – 12

நினைவுகளின் நினைவில்

பர்ஹா நிஸாம் தரம் 10 14/3 கும்புக்கந்துரை இஹலகம்மந்த

கொரோனா

MMM. Rizwan 377/F, Aliyar Road, Kalmunai Kudy – 12

மீனவன்

MMM. Rizwan 377/F,Aliyar Road, Kalmunai Kudy – 12

காத்திருப்பு

பர்ஹா நிஸாம் தரம் 10 14/3 கும்புக்கந்துரை இஹலகம்மந்த

Open chat
Need Help