වෙනස

සමහර අතීත සිදුවීම් මනසින් මකා දැමිය නොහැකිය. එම මතකයන් යළි පැමිණිවිට, ඒවා අද සිදු වූවාක් මෙන් පෙනෙනු ඇත.

එවැනි මතකයන් දිස්වීම සාමාන්‍යදෙයකි. එය ප්‍රීතිමත් හෝ දුක්බර මතකයන් විය හැක.

දැන් අපි විෂය වෙත යොමු වෙමු. 2014.6.15 මේ දවස අලුත්ගම හා ඒ අවට ඇති ජනතාව ද අමතක කළ නොහැකි දවසකි. එම දවසේ සිදුවූ ඛේදජනක සිදුවීම් බොහෝමයක්ය.

මේ සදහා වූ හේතුව තවමත් අනාවරණය වී නොමැත. මේ අත්දැකීමේ ඍජුව අත්දුටු කෙනෙකු ලෙස මා පැවසීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ, මේ අනතුරින් බොහෝ දරැවන් අනාථ වී තවමත් අවදානම් සහිත තත්ත්වයේ පසුවන බැවිනි.

සාමකාමී පරිසරය මොහොතක් තුලදී බිදී ගිය දවසකි. ශාරීරික, ආර්ථික හා මානසික වශයෙන් ද හානි සිදු වී ඇත.

සමහර දේවල් නැතිවූ විට ආපසු එවැනි දෑ ලබාගත නොහැකිය. මිනිසුන් මෙවැනි ගැටලු පිළිබඳව අවධානය යොමු කරයිද?

මෙවැනි තත්ත්වයක් යලි සිදුවීම වැළැක්වීම ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම පුරවැසියෙකුගේම යුතුකමකි.

M.R.F Rifdha
BA (R) SEUSL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.