துரதிஸ்டவாதி நான்

Advertisements

உயிரினில் உன்னை விதைக்கையில்
உணர்வுகள் நீரூற்றாகுதே
விழி நீரில் என் காதல் முளைக்கையில்
விதியங்கு விலை பேசுதே

நாகரீகம் தொலைந்து போக
நடை பாதையெங்கும்
நாணங்கெட்ட பெண்கள் பலகோடி கண்டும்
பாவி மனம் பாலடைந்த வீடாய்
நீ வந்து குடியேறவே தவங்கிடக்கிறது

உன் புகைப்படம் என் விழிகளை
விலை பேசிக் கொண்டதும்
விழி நீர்
விரலுக்குக் குத்தகையானது

அழும் விழிகளை
துடைத்தே தூளாகிப் போகிறேன்
துரதிஸ்டவாதி நானென்று
நாள் தோறும் !!

கவியிதழ் காதலன்
ஐ.எம்.அஸ்கி
அட்டாளைச்சேனை -08

Leave a Reply

%d bloggers like this: