போர்வை குண்டு வெடிப்பு

போர்வை வரலாற்றின் கடிதப் பார்வை M.A. பஸீல் ஹுஸைன், 20/1, கொடபிட்டிய, அகுரெஸ்ஸ. மேன்மைதங்கிய ஜனாதிபதி, மைத்திரிபால சிறிசேன ஐயா, ஜனாதிபதி செயலகம், கொழும்பு. மேன்மை தங்கிய

Read more

சுயநலம்

சிரியாவின் பாலை நிலத்தில் சிறுவர்களை கொன்று குவிக்கும்போது ஐ நாவின் கூல் அறையில் ஐ நாய்கள் சிறுவர் உரிமைக்காக சிங்காரமிட்டு கூடியது. நானும் கள்ளன் நீயும் கள்ளன்

Read more