அவள் காதல்தான் வேண்டும்

admin

அவளருகில் அடைக்களம் தேடும்
என் காதல் உணரவில்லையே
அகதியாய்த்தான் வாழ்கிறது என்று

கண்ணீர் துளிகளில்
கரைந்து போகும் இரவுகளே
காதலினால் கதரும் என் உயிரை
காவு கொள்ள விரும்பவில்லையோ

மலரை கசக்கி
மண்மீது எறிந்தது போல்
என் மனதை கசக்கி
என்மீது எறிந்து செல்கிறாள்
எறும்பில் விழுந்த இலையாய்
என்னில் அது விழுகிறது

கிடைக்காதென உணர்ந்தும்
மழலையாய் மனம் அடம்பிடிக்கிறது
அவள் காதல் வந்து
கைகூடிவிடாதா என்ற ஏக்கம் அதிகமானதால்

பூக்களை உரசும்
வண்டுகள் கூட வாசம் கண்டுதான்
நெருங்குகிறது
ஏனோ என்னை விரட்டியும் கூட
அவள் நேசம்தான் கேட்கிறது
இங்கு என் மனம்

கவியிதழ் காதலன்
ஐ.எம்.அஸ்கி
அட்டாளைச்சேனை -08

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Open chat
Need Help