கைகளும் கண்ணீர் சிந்தும்

admin

காகிதக் கப்பல்
கண்ணாடி அலைகளைத் தாண்டி
கரைசேர தவிப்பது போல்தான்
என் மனதில் உள்ள
உன் நினைவுகளைத் தாண்டி
விழிகள் உறங்கத் தவிக்கிறது

நினைவுக் கதிரவனை
இரவின் கதிர்வீச்சில்
இணைத்து விட்டாய்
உலகில் இது ஒன்றுதான்
இறுதி மூச்சுக்காற்றெனத்
தோன்றுகிறது
இந்த நொடி இருக்கும்
சுவாசக் காற்று

மணித்தியாளத்தின்
நெருக்கத்தின் மத்தியில்
உறக்கத்தை தேடித் தவிக்கிறேன்
உன் நினைவுகளில்
அவை புதைந்து போனதால்

கைகளும் கண்ணீர் சிந்தும்
காதல் கொண்டால்
கவிதை வரிகளில்

ஐ.எம்.அஸ்கி
கவியிதழ் காதலன்
அட்டாளைச்சேனை -08

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Open chat
Need Help